Werkwijze

Wij begeleiden al vele jaren investeerders bij het aankopen, renoveren en verkopen of verhuren van onder andere onroerend goed zoals woningen en bedrijfspanden. Maar ook boten, klassieke auto’s en art-design in de regio Zuid-Holland. U moet hierbij denken in de prijsklasse tussen € 5.000,- en € 500.000,-. De ‘stenen’ projecten zijn per definitie gelegen op de betere en kansrijke locaties.

Funders kunnen individueel een aankoop financieren of met meerdere funders samen. Een verlies is de laatste 50 transacties, ook tijdens het begin van de kredietcrisis, niet van toepassing geweest.

Wat doen wij?

 • Objectselectie
 • Funders betrekken
 • Bepaling koopsom
 • Bepaling aanneemsom/restauratie/refit
 • Aankoopbegeleiding
 • Aansturing verbouwtraject/refittraject/restauratietraject
 • Levering materialen
 • Inrichting van het object
 • Fotoreportage / verkoopcampagne
 • Verkoop/verhuur/exploitatie
 • Kosten en- batenanalyse

Na aftrek van alle kosten (zoals notariskosten, eventuele bankkosten, een van te voren afgesproken rente over de aankoopprijs, servicekosten, nutsvoorzieningen, bouwkosten en verkoopkosten) ontstaat een resultaat na verkoop, bij verhuur of exploitatie. Netwerkfunding ontvangt een per project te bepalen winstdeel van het resultaat.

Risicoprofiel

Een verlies is de laatste 50 transacties (ook tijdens het begin van de kredietcrisis, medio 2007, tot heden) niet van toepassing geweest. Geen winst voor de investeerder = geen verdiensten voor ons. Dubieuze aankopen worden hierdoor vermeden. En:

 • De verbouwingen/refits/restauraties geschieden tegen kostprijs.
 • De funder komt voor 100% te beschikken over een luxe aangepast, gunstig aangekocht, courant, waardevast object.
 • De funder is te allen tijde beslissingsbevoegd en eindverantwoordelijk.

Funders kunnen individueel een aankoop financieren of met meerdere funders samen. We werken met maximaal vijf funders per project. Er zijn twee mogelijkheden om als funder in te stappen in één van onze projecten. Dat kan middels een participatie overeenkomst, hierbij delen de funders mee in de winst of in het verlies. Een andere mogelijkheid is dat u mee doet door het inleggen van een bedrag waarbij vooraf een rentevergoeding wordt afgesproken voor de inleg en de termijn wordt vastgelegd.